Дембіцька Софія Віталівна

Навчально-методична робота

Безпека життєдіяльності

Навчальна програма дисципліни БДЖ

Робоча навчальна програма дисципліни БЖД

РП Безпека життєдіяльності

Опорний конспект лекцій 

Методичні вказівки до практичних занять

Питання до колоквіуму БЖД 

Питання підсумкового контролю знань студентів БЖД 

Методичні вказівки до самостійної роботи

контрольна робота для студентів зф навчання БЖД 

 

 

Основи охорони праці

Навчальна програма дисципліни Основи охорони праці 

Робоча програма дисципліни Основи охорони праці 

РП Основи охорони праці 

РП основи охорони праці (зфн) 

Опорний конспект лекцій

Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять ООП  

Перелік питань до колоквіуму ООП 

Питання для підсумкового контролю знань ООП 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

Контрольна робота для студентів ЗФ навчання

 

Охорона праці в галузі

Навчальна програма дисципліни Охорона праці в галузі 

Робоча програма дисципліни Охорона праці в галузі 

РП Охорона праці в галузі 

РП Охорона праці в галузі (зфн) 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять ОПвГ  

Перелік питань до колоквіуму ОПвГ 

Питання для підсумкового контролю знань ОПвГ 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

Контрольна робота для студентів зф навчання ОПвГ


 

 

Основні навчально-методичні посібники, довідники і методичні рекомендації:


 1. Дембіцька С.В. Організація самостійної роботи студентів з дисципліни «Охорона праці» в процесі підготовки фахівців в галузі лазерної та оптоелектронної техніки // Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія «Педагогіка, психологія і соціологія». Всеукраїнський науковий збірник № 1 (15), 2014, Частина 2. - С.73-79
 2. Кобилянський О.В., Дембіцька С.В. Використання Інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності // Наукові записки. – Випуск 132. – Серія: Педагогічні науки – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014 - С.61-65
 3. Кобилянський О.В., Дембіцька С.В. Вдосконалення методики проведення лабораторних робіт з охорони праці // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 47: збірник наукових праць/за заг.ред.проф.В.Д.Сиротюка. – К.:В-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 214 – С.62-68
 4. Дембіцька С.В. Організація самостійної роботи студентів з охорони праці // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014 - С.204-208
 5. Дембіцька С.В. Безпека життєдіяльності. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» усіх напрямів підготовки / С.В.Дембіцька, І.В.Мельник. - Вінниця: Центр ПННМВ ВТЕІ  КНТЕУ. – 2012. – 18 с.
 6. Дембіцька С.В. Основи охорони праці. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» усіх напрямів підготовки / С.В.Дембіцька, Т.А.Дзюба. - Вінниця: Центр ПННМВ ВТЕІ  КНТЕУ. – 2012. – 34 с.
 7. Дембіцька С.В. Фізика та основи астрономії для студентів коледжів. Практичний курс [Навч.пос.] / С.В.Дембіцька, В.П.Сергієнко С.Л.Яблочніков. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2008. – 179 с.
 8. Дембіцька С.В. Екзамен з математики (підготовчий курс до вступних випробувань у вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації) / С.В.Дембіцька, А.В.Щербатюк, С.Л.Яблочніков. - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2007. – 170 с.
 9. Дембіцька С.В. Економічна статистика / С.В.Дембіцька, І.О.Яблочнікова, С.Л.Яблочніков. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2006. – 198 с.
 10. Дембіцька С.В. Статистика / С.В.Дембіцька, С.Л.Яблочніков. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2006. – 198 с.
 11. Дембіцька С.В. Алгебра для студентів економічних спеціальностей (дидактичні матеріали) / С.В.Дембіцька, С.Л.Яблочніков. – Вінниця: «Книга – Вега», 2006. – 34 с.
 12. Дембіцька С.В. Фізика та основи астрономії для студентів коледжів. Практичний курс [Навч.пос.] / С.В.Дембіцька, С.Л.Яблочніков. – Вінниця: «Книга – Вега», 2006. – 138 с.